Пріорітетний напрямок діяльності

 

Завдання на  2017 - 2018 навчальний рік та оздоровчий період.

 

1.      Продовжувати поглиблену роботу щодо національно – патріотичного виховання дошкільників;
2.      Продовжувати роботу з формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку;
3.      Активізувати роботу щодо екологічного виховання дошкільників засобами народної творчості;
4.      Сприяти налагодженню тісної взаємодії з родинами щодо надання якісної дошкільної освіти;
5.      Продовжувати підвищувати якість освіти через активне впровадження в освітньо-виховний процес інформаційно комп’ютерних технологій спрямованих на професійне зростання творчої активності педагогів;
6.      Впровадити в освітньо-виховну роботу щодо комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей 4-річного віку авторську методику Л.В.Шелестової «Розвивальне читання».

 

 

 

 

 

Педагогічний колектив у 2016 – 2017 навчальному році  спрямовує свою діяльність на розв’язання основних пріоритетних завдань:

1.  Продовжувати роботу з підвищення  інформаційної культури педагогів та удосконалення педагогічної компетентності у сфері інформаційно – комунікаційних технологій.
2.  Використання народної педагогіки у всебічному вихованні дітей.
3. Формування морально зрілої, психічно й фізично розвиненої особистості кожної дитини  шляхом створення сприятливих умов розвитку дошкільника.